Nízkoenergetické a pasivní domy

Nabízíme odborné poradenství a zpracování projektové dokumentace pro nízkoenergetické a pasivní domy v rozsahu oborů vzduchotenika, topení a chlazení s důrazem na maximálně komfortní a ekonomicky nejšetrnější řešení.

Proč zadat vypracování projektové dokumentace právě nám?

 • Máme přehled. Spolupracujeme se všemi výrobci rekuperačních jednotek, solárních a topných systémů, kdy konkrétní systém nebo jejich kombinace jsou voleny na základě skutečných nároků objektu a lidí v něm žijících.
 • Klademe zvýšený důraz na stanovení optimálního množství přiváděného čerstvého vzduchu s ohledem na skutečnou zátěž daných prostor tak, aby nedocházelo k nekomfortním stavům z důvodu přetěžování.
 • S ohledem na to že nejsme přímo výrobci ani prodejci konkrétních systémů navrhneme vždy řešení, které je optimální pro daný objekt, kdy muže být kombinací více systémů a více výrobců.
 • Zhotovíme vám položkový rozpočet, který vám vynaložené peníze za projektovou dokumentaci mnohonásobně zhodnotí při výběru dodavatelské firmy a prováděcí ceny, kdy je možné jednoduchým způsobem porovnat jednotlivé nabídky podle položek. V praxi se totiž velmi často stává, že realizační firma v rámci ceny počítá se skrytými záměnami, popřípadě s vícepracemi. V okamžiku kdy máte naceněné jednotlivé položky je možné ceny za vícepráce udržet v rozumné míře.
 • Nebudete první, pro koho budeme řešení připravovat – podívejte se na naše nízkoenergetické a pasivní řešení v dokončených stavbách.

Zajímá vás otázka nízkoenergetických a pasivních staveb?

Nabízíme vám několik praktických postřehů, které vám pomohou ujasnit si důležité parametry řešení.

S ohledem na nebývalý rozsah a rozptyl názorů a pojmů se pokusíme definovat některé z nich, tak abychom byly schopni společné nalézt optimální řešení pro váš dům.

Nejpodstatnější charakteristikou je hledisko komfortu prostředí stavby.

 • Komfortní prostředí – je takové v kterém se cítíme dobře, není nám teplo ani zima, nepociťujeme průvan, neobtěžuje nás nadměrný hluk a vzduch vnímáme jako příjemný, bez nežádoucích odérů a pachů. Mělo by být zároveň zdravé a nemělo by i v dlouhodobém horizontu způsobovat negativní dopady.

Následně je velmi důležité uvědomit si, co stojí za negativními vlivy vnitřní prostředí:

 • oxid uhličitý – neorganický plyn, jehož působení na lidský organizmus je rozdílný s ohledem na jeho koncentraci. Kdy hodnota v obytném prostoru při dostatečném větrání nepřekračuje 2 000 ppm (….) což je hodnota netoxická. Při koncentraci nad 5 000ppm se objevuje syndrom nemocných budov a při koncentracích nad 10 000 ppm již byl prokázány zdravotní problémy u přítomných osob. Koncentrace nad 40 000 ppm jsou považovány za životu nebezpečné i při krátkodobém působení. Při dostatečném přívodu venkovního vzduchu se koncentrace v obytných prostorech pohybuje v rozmezí 1 000 až 1500 ppm. Vnitřním zdrojem oxidu uhličitého jsou především metabolické procesy a uvolňuje se při dýchání. Produkce CO2 lidmi závisí na výšce, váze a stupňi fyzické aktivity osoby. Vzduch který lidé vydechují, odsahuje CO2 o koncentraci přibližně 40 000 ppm. Pro dodržení koncentrace 1000 ppm je tedy nutné snížit tuto koncentraci 40krát!
 • vlhkost
 • odéry (pachy)
 • oxid uhelnatý
 • cigaretový kouř
 • těkavé organické látky
 • formaldehyd – dráždivý plyn který je spojován i se zvýšeným rizikem rakoviny
 • radon

Pro získání představy o možných variantách doporučujeme následující odkazy na weby výrobců, kde je přehledným způsobem pojednáno o základních výhodách a nevýhodách jednotlivých větrací a topných soustav.

Seznam námi doporučovaných výrobců systémů pro pasivní a nízkoenergetické domy