Umístění fotovoltaických systémů

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro realizaci fotovoltaického systému(FV) je množství dostupného slunečního záření dopadajícího v určené lokalitě. Základní potenciál lokality je vyjádřen množstvím energie slunečního záření dopadajícím na horizontální rovinu. Pro výrobu elektřiny je podstatné množství dopadajícího záření na plochu panelů. Toto je ovlivněno sklonem panelů, orientací oproti světovým stranám, výkonností fotovoltaických panelů a následně celé soustavy

Množství slunečního záření v ČR

 

Optimalizace umístění FV panelů

Další faktorem výrazně ovlivňujícím výkon FVe je samotná poloha instalace vůči dopadajícímu slunečnímu záření, kdy s ohledem na sklon instalované plochy je možné stanovit využitelnost dopadajícího záření viz. následující obrázek.

 

Faktory záporně ovlivňující výkon FV panelu

Zastínění
Zastínění FV panelů je nejčastějším a nejzávažnějším problémem se kterým se pravidelně setkáváme. Kdy neblahým efektem části zastíněné plochy je, že indukuje teplo a spotřebovává elektřinu vyrobenou zbytkem instalace. Jedná se o zastínění stromy, komíny, vikýři atd.

Prašné prostředí a mlhy
Vlivem vysoké prašnosti a častým mlhám může docházet k omezení výkonu FV panelů a stejnému efektu jako u zastínění. Tento jev se však na území ČR projevuje minimálním způsobem, kdy i s ohledem na sklon panelům a jejich samočisticí schopnosti v kombinaci s pravidelnými dešťovými srážkámi je zanedbatelný.